Ge en gåva

Din gåva gör skillnad!

Kollekten  och gåvorna är våra viktigaste inkomstkällor. Det är med de insamlade medlen som gör att vi kan ha verksamhet. Det är så vi kan avlöna våra anställda och ta hand om kyrkan och SMU-gården. Varenda krona är viktig! Stöd vår verksamhet genom att:

 • Lägga ditt bidrag i kollekten i gudstjänsten. Har du inte kontanter finns möjlighet att ge till kollekten med kort.
 • Ge en gåva till församlingen på bankgiro 129-1491, eller för över ditt Månadsoffer direkt till vårt offerkonto: 8032-5 3414514-4
 • Ge en gåva till Equmenia Toarp på bankgiro 5931-9343
 • Låt kyrkoavgiften gå till Equmeniakyrkan
  Kyrkoavgiften på 1% dras direkt från lönen (före skatt). Kontakta Lars-Ola Rydberg för att få anmälningsblankett. 0705-25 64 33, larsolarydberg@gmail.com

Stöd vårt missionsarbete genom att:

  • Bidra till kollekten i en av våra Missionsgudstjänster
  • Ge din gåva i en av våra andra gudstjänster. Lägg din gåva i ett kuvert märkt ”Internationella Missionen” eller namnge det projekt du vill stödja.
  • Sätta in din gåva på församlingens bankgiro 129-1491 eller Missionskontot 8032-5 3188480-2. Märk betalningen ”Internationella Missionen” eller namnge det projekt du vill stödja.

Nu kan ni även använda Swish Nummer : 123 652 50 67